top of page

שירותים

Picture of a woman holding a red chime bar and the arm of another woman playing guitar  to her
Four women and one male playing and engaged in music
טיפול פרטני במוזיקה  
מפגשים אישיים מאפשרים עבודה מעמיקה לקראת מטרות ספציפיות, תוך התמקדות בפיתוח מיומנויות חברתיות-רגשיות, תקשורתיות, מוטוריות עדינות וגסה וקוגניטיביות.
הפעלות מותאמות לשילוב תחומי עניין והעדפות מוזיקליות אישיות. נדרשת הערכה לקראת תחילת הטיפול כדי לבסס העדפות מוזיקליות, חוזקות ומטרות אישיות.
  המפגשים זמינים במהלך השבוע ובימי שבת.
 One man and a younger man looking at each other and the music therapist playing guitar to them.
טיפול קבוצתי במוזיקה

  JAM מספקת הזדמנות להכיר אנשים חדשים, להכיר חברים ולנגן מוזיקה ביחד.  

אנו שואפים להרחיב את הרשת החברתית של החברים שלנו וכדי שהם יהיו מעורבים בפעילות שהם אוהבים- מוזיקה!

התוכניות המותאמות והבלעדיות שלנו מספקות הזדמנות לביטוי עצמי  ופיתוח מיומנויות חברתיות בסביבה מהנה ותומכת.

נדרשת הערכה לכל החברים החדשים לפני ההצטרפות, כדי לבסס העדפות מוזיקליות, חוזקות ומטרות אישיות. זוהי תוכנית תמיכה תחת ה-NDIS.

ריבה  טיפול קבוצתי במוזיקה פועל בימי רביעי בערב במרכז הקהילתי המפטון.  

 

bottom of page